Årsmöte – Vaccinationsbevis – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Årsmöte – Vaccinationsbevis

Då vi håller vårt årsmöte under rådande restriktioner så gäller följande för alla besökare:

  1. Giltigt vaccinationsbevis, vilket uppvisas digitalt eller på papper tillsammans med legitimation

2. Alla besökare ombeds att ta sin plats och sitta kvar under hela kvällen.

3. Föreningen bjuder på portionsförpackad fika, vilken delas ut av styrelsen vid den plats man sitter på.

4. Vi ber alla besökare att inte röra sig runt i lokalen.