ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT

Pg a rådande Pandemi-restriktioner har styrelsen fattat beslut om att ställa in Årsmötet och föredraget med John Taylor.

När nya besked kommer från Folkhälsomyndigheten som tillåter oss att genomföra årsmöte och föredrag så kommer vi att meddela nytt datum för detta här på hemsidan och på vår Facebook-sida.