Besök Väla Trädgårdar, som odlar perenner och Väla Plantor, som odlar sommarblommor. Vi besöker 2 olika trädgårdsmästerier, vilka båda ligger i Väla By. Vi får möjlighet att handla, förutom att se de fina odlingarna. Vi börjar 17.30 på Väla Trädgårdar. Samåkning med egen bil. Samling 17.00 på Kasernplan i Landskrona.   Samåkningar med egen bil […]