Se separat program. Besök i 2 olika privata trädgårdar och en trädgårdsbutik. Anmälan öppnar 1 mars 2019. Anmäl till: Ingrid Öhrnberg E-mail: Ingrid.ohrnberg@gmail.com Telefon: 070-863 16 08 Samling på Venterminalen kl. 07.20 Resorna är i första hand avsedda för medlemmar. Icke medlemmar får följa med till ett något högre pris. Vid anmälan till resor bör […]