Landskrona Trädgårdsgille – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Landskrona Trädgårdsgille

Efter 2 års pandemi-uppehåll och pg a ändrade förutsättningar kommer Landskrona Trädgårdssällskap inte vara delaktiga i organisation och genomförande av Trädgårdsgillet 2022. Vi hänvisar alla frågor gällande Gillet och trädgårdsmarknaden till Landskrona Kommun. 

https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/tradgardsgille/