Medlemsavgift 2021 – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Medlemsavgift 2021

Inbetalningsavi för medlemsskap 2021 skickas ut tillsammans med tidningen Hemträdgården i månadsskiftet november/december.

Tyvärr tillåter inte rådande restriktioner oss att arrangera inomhus-aktiviteter. Men vi planerar för fullt en program för våren 2021 där alla aktiviteter sker utomhus. Programmet kommer att skickas ut i början av januari till alla medlemmar.