Programpunkt 18/5 INSTÄLLD – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Programpunkt 18/5 INSTÄLLD

Tyvärr är vi tvungna att ställa in även vårt sista evenemang för vårterminen 2021 – Förökning, sådd och sticklingar – pg a pandemin.

Folkhälsomyndighetens restriktioner kring att endast 8 personer får samlas vid en allmän sammankomst – där våra träffar faller under – har tyvärr inte förändrats och därmed har vi ingen möjlighet att genomföra denna aktiviteten.

Vi jobbar dock redan på höstens program och tror att vi kan utlova många trevliga progam-punkter.