Kunglig medaljutdelning på Sofiero – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Kunglig medaljutdelning på Sofiero

Inger Palmstierna, Ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap, mottog Kungliga Patriotiska Sällskapets Trädgårdsmedalj den 26/9 vid en livesänd ceremoni på Sofiero

Inger Palmstierna, Ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap, mottog Kungliga Patriotiska Sällskapets Trädgårdsmedalj den 26/9 vid en livesänd ceremoni på Sofiero


Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.

2020 års trädgårdsmedaljer tilldelas hortonom Birgitta Svensson, Källby, hortonom och trädgårdsjournalist Inger Palmstierna, Landskrona, samt trädgårdsmästare John Taylor, Malmö. Medaljerna delades ut vid två tillfällen. Den 25 september på Läckö slott och den 26 september på Sofiero.

Bägge utdelningarna livesändes på www.facebook.com/riksforbundetsvensktradgard och går även att ses på IGTV @svensktradgard.


Hortonom och författare Inger Palmstierna Landskrona

Inger Palmstierna är, förutom hortonom och en mycket etablerad och erfaren trädgårdsförfattare, även journalist, översättare, föreläsare och fotograf. Hon har arbetat inom trädgård sedan hon var 12 år och är utbildad hortonom vid Sveriges lantbruksuniversitet, en utbildning som för hennes del framförallt fokuserade på trädgårdens prydnadsväxter.

Sedan 1988 driver hon det egna företaget Alsike Trädgårdskonsult AB. I företaget skriver hon böcker, artiklar och producerar bilder som används i många olika sammanhang och av olika användare som är i behov av bilder av specifika växtslag eller sorter. De används av trädgårdsföretag, i tidningar och böcker, där behov finns av att få bild på rätt varietet eller sort av en växt. Med sin långa trädgårdsutbildning till hortonom och genom att göra omfattande tester och odlingar i den egna trädgården, förmedlar hon till läsare och åhörare en djup kunskap i kombination med praktiskt kunnande.

Inger Palmstiernas texter har en tydlig miljöprofil. Våren 2005 utkom det nya standardverket för trädgården, Vår trädgårdsbok, som hon skrivit tillsammans med Christel Kvant. Som utpräglad praktiker med teoretisk kunskap är hon den som står för de sakkunniga växtbeskrivningarna i boken. Dessutom beskriver hon steg för steg alla de praktiska arbetsmomenten i trädgården: plantering, beskärning, växtvård, etc. Inger Palmstierna har skrivit 14 böcker om trädgård, några av de mest populära är – Trädgård för nybörjare – Det grönskande växthuset: från krokus till tomat – Klätterväxter – Nya Växthusboken – Perenner: Eviga skönheter i trädgården – Rosor: i vackert sällskap – Sommarblommor – förnya i rabatter och krukor – Träd och buskar – Träd och buskar – för den lilla trädgården – Vår trädgårdsbok, i flera upplagor

Hon har i många år presenterat årets nyheter bland fröer och utplanteringsväxter i tidningen Hemträdgården. Ofta har hon testat nyheterna själv eller besökt odlare som har dem i produktion för att inhämta kunskap och ta bilder på de nya växterna.

Inger Palmstierna är ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap och har tidigare varit ordförande i Uppsala Trädgårdssällskap under många år.

Hon vill arbeta för att stärka trädgårdsföreningarna och genom dem arbeta folkbildande med allt från klimatfrågor till odling och integration. Föreningen är viktig för att göra vår gemensamma gröna stämma hörd. Inger Palmstierna var aktiv i Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse åren 2009–2019. Inger Palmstierna har varit aktiv medlem i de båda trädgårdsskribentföreningarna Gröna Pennklubben och Club Corinth. I dag är hon nybliven pensionär, men fortsätter att skriva artiklar för tidskrifter och dessutom arbetar hon med trädgårdsutbildning, framförallt i växtkunskap, på Trädgårdsakademin i Båstad.


Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.