Om oss – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Om oss

Trädgård är en hobby och ett nöje för de flesta av oss, en fritidsaktivitet som flera miljoner människor i Sverige delar. 

Trädgård är roligt och medlemskap i föreningen är berikande.

Det finns dock en mer seriös sida av medlemskap:

Vi som är fritidsodlare på ett eller annat sätt vet att odlandet har stor betydelse för välbefinnande, folkhälsa och miljö och på det sättet har en direkt samhällsnytta. Det ökande trädgårdsintresset märks även i allt yngre generationer.

Det finns många beslut som påverkar oss fritidsodlare mer eller mindre direkt, som skatter på handelsgödsel, importtullar, EUs direktioner beträffande försäljning av frö, Nordisk Genbank och Programmet för Odlad Mångfald.

För att vi fritidsodlare skall kunna vara delaktiga och påverka dess beslut som rör oss alla behövs en organisation och remissinstans. Som medlem i en trädgårdsförening ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård som i sin tur är ansluten till en parpaplyorganisation FritidsOdlingens Riksorganisation ger vi oss alla den möjligheten.

Men det gäller att lyfta fram allt detta för myndigheterna på ett pedagogiskt sätt. Så styrelsen i FOR vädjar till alla medlemmar att inkomma med bra argument inför uppvaktning av utskott, departement och myndigheter.