Styrelsen – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Inger Palmstierna
Ordförande

Britt Glimberg
Sekreterare

Anette Elmgren
Kassör

Ingrid Öhrnberg
Ledamot

Ulla-Britt Andersson
Ledamot

Tommy Sjöstrand
Ledamot

Sten Christensen
Ledamot

Anna Andersson
Ledamot

 

Valberedning:

Anki Lindskog (sammankallande)
Kajsa Magnusson

Revisor:

Carin Frank
Monika Persson

Revisorsuppleant:

Gunnar Hansson