Medlem – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Medlem

Att bli medlem kostar 300:-
Som medlem får du:

  • 1 års medlemskap i Landskrona Trädgårdssällskap och i Riksorganisationen Svensk Trädgård
  • 6 nummer av den erkända tidningen Hemträdgården.
  • fri rådgivning av RSTs trädgårdsrådgivare
  • information och kunskap på vår medlemssida
  • rabatt hos Landskrona Trädgårdssällskaps samarbetspartners, se Rabatter.
  • rabatt hos Svensk Trädgårds samarbetspartners, se Rabatterbjudanden.
  • rabatt på trädgårdsresor genom Svensk Trädgård.
  • rabatt på trädgårdsresor hos Favoritresor i samarbete med Svensk Trädgård (efter 1 års medlemskap). Se Resor

Om du vill bli medlem i Landskrona Trädgårdssällskap, sker det enklast genom att betala in medlemsavgiften till Riksförbundet Svensk Trädgård.
Vårt medlemsregister i föreningen sköts av vår riksorganisation. När du betalat in till Riksförbundet, skickar de vidare information om detta till oss. Enklast är att fylla i formuläret på Svensk Trädgårds hemsida: Klicka här. Ange att du vill tillhöra Landskrona vid anmälan.

Observera att utskick av medlemskort sker tillsammans med utskicket av tidningen Hemträdgården nr 6, där även inbetalningskort för kommande år bifogas.

Självklart är ni mer än välkomna till oss och att vara med på våra aktiviteter under väntetiden.

Postgiro: 1215-3
Bankgiro: 731-2499
Ange 
Landskrona 0903 på inbetalningen.

Avgifter 2019
Huvudmedlem 300 kr
Familjemedlem 50 kr
Om du är medlem i en annan trädgårdsförening som är ansluten till RST, kan du bli dubbelmedlem hos oss för 50 kr/år.

Vid samkörning med egna bilar samlas vi vid Tyghuset på Kasernplan vid uppgiven tidpunkt. Till respektive chaufför erlägger medresenär 10 kr per mil i ersättning.

Har du frågor som inte besvaras här ovan kan du skicka ett mail till oss, så svarar vi så fort vi kan.

E-mail: landskronatradgardssallskap@gmail.com