Stadgar – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar

Landskrona Trädgårdssällskap

§1 Namn
Föreningens namn är Landskrona Trädgårdssällskap med sitt säte i Landskrona med omnejd.

§2 Ändamål
Landskrona Trädgårdssällskap är en ideel förening vars syfte är, Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård, i denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

§3 Medlemmar
Alla trädgårdsintersserade är välkomna som medlemmar i föreningen

§4 Medlemsavgift
Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.

§5 Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte
Årsmöte hålls före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas, ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§6 Motioner
Senast fem veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.