GDPR – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Datauppgiftslagen (PUL) med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Landskrona Trädgårdssällskap och Riksförbundet Svensk Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för trädgårdsföreningens verksamhet.

När Landskrona Trädgårdssällskap hanterar personuppgifter, t ex i samband med anmälan till aktiviteter, följer föreningen Riksförbundet Svensk Trädgårds policy. Du har alltid rätt att få information om de personuppgifter vi har om dig och i vilket syfte de används. Föreningens kontaktperson för medlemsservice är Anna Andersson och Inger Palmstierna. Kontaktuppgifter: landskronatradgardssallskap@gmail.com