Styrelsen – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Inger Palmstierna
Ordförande

Britt Glimberg
Sekreterare

Anette Elmgren
Kassör

Ulla-Britt Andersson
Ledamot

Sten Christensen
Ledamot

Anna Andersson
Ledamot

Madeleine Sjölinder
Ledamot

Christin Nielsen
Ledamot

Valberedning:

Inger Gravin (sammankallande)
Per Magnusson

Revisor:

Monika Persson
Barbro Kjellin

Revisorsuppleant:

Gunnar Hansson