Styrelsen – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen

Inger Palmstierna
Ordförande
e-mail: landskronatradgardssallskap@gmail.com

Ingrid Almer
Sekreterare

Anette Elmgren
Kassör

Ingrid Öhrnberg
Ledamot

Ann-Marie Torstensson
Ledamot

Ulla-Britt Andersson
Ledamot

Britt Glimberg
Ledamot

Tommy Sjöstrand
Ledamot

 

 

Valberedning:

Lars Wall
Inger Holmberg

Revisor:

Carin Frank
Anna Andersson

Revisorsuppleant:

Gunnar Hansson