Guidad visning av trädgården på Länsmansgården i Dalby av trädgårdsingenjör Karolina Brising. Karolina guidar oss och berättar om hur trädgården på Länsmansgården utvecklats sedan 2015, då den var nästintill orörd med gräsmatta och gamla fruktträd. Idag är det en formell trädgård i engelsk anda som möter oss.