Val av ledamöter till styrelsen – Landskrona Trädgårdssällskap

Landskrona Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Val av ledamöter till styrelsen

Dags att nominera ledamöter till Landskrona Trädgårdssällskap.

Då årsmötet i januari 2021 flyttats fram till hösten samma år på grund av Coronaepidemin har styrelsen kvarstått i sin nuvarande form.

Ett nytt årsmöte äger rum den 20 oktober 2021.

Valberedningen önskar nu få in förslag till nya ledamöter inför årsmötet.

Förslag lämnas till någon av undertecknade i valberedningen snarast, dock senast den 1 oktober 2021.

Anki Lindskog, tfn 070-686 4135 el via e-post lindskogac@gmail.com

Kajsa Magnuson, tfn 070-273 4817 el via e-post akarinmagnuson@gmail.com

Nedan framgår vilka som står i tur att avgå: Styrelsen (väljs på 2 år)

Inger Palmstierna, ordförande (har tackat ja till omval)

Anette Elmgren, kassör (har tackat ja till omval)

Tommy Sjöstrand, ledamot (har tackat NEJ till omval) nomineras?

Ingrid Öhrnberg, ledamot (har tackat NEJ till omval) nomineras?

Revisorer (väljs på 1 år) Carin Frank (har tackat nej till omval) nominerad Barbro Kjellin

Monica Persson (har tackat ja till omval)

Gunnar Hansson, revisorssuppleant (har tackat ja till omval)

Valberedning (väljs på 1 år) Anki Lindskog (har tackat NEJ till omval) nomineras?

Kajsa Magnusson (har tackat NEJ till omval) nomineras?